COMEZAMOS TEMPADA.


Comezamos realizando exercicios de Respiración..., Improvisación..., Desinhibición e Relaxación. Ao longo da sesión traballamos en gran grupo e en pequenos grupos.